NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss Lenker

FOTO FRA TIDLIGERE ARRANGEMENTER:

5. april Løten
10. april Norli bokcafé
10. april festmiddag Norsk Kvinnesaksforening

13. april TURNÉÅPNING OSLO
13. april Oslo Se programmet
13. april Oslo Sangene vi sang!

17. april Litteraturhuset
30. april Nesna i Nordland
8. mai Lillehammer
9. juni Fredrikstad
25. aug. Bergen SV
26. aug. Univ. i Bergen
25. sept. Høyskolen i Drammen
2. mars. Kulturhuset i Karasjok

OM BØKENE

www.ordfront.se
www.pax.no

Ny trilogi basert på Berits liv og slekt: Vikingedotter av Anette Utterbäck.

Pressrelease/alf-bokfoerlag 
Pressrelease/barndomsroman

............................................
Disse er under planlegging:
Karsjok og Stavanger
........................................

Bergen 26. august 2008 i "Egget"
på Universitetet i Bergen

Det 6. arr. i jubileumsturnéen ble holdt i det nye auditoriet "Egget" som fra utsiden virkelig ligner på et flyvende egg slik det er bygget inne i den store flotte nye hállen på Universitetet i Bergen.

Introduksjon ved førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Jens E. Kjeldsen som har skrevet boken: "Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori". Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen har skrevet: "Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005" hvor bl.a. Berits adferdsretorikk er nevnt.
Du kan også finne flere av hennes taler på http://virksommeord.uib.no
Her kan du lese Jens Kjeldsens utfyllende introduksjon til forelesningen .

Ca. 80 personer kom til dobbeltforelesning ved professor Berit Ås: "Handlingens retorikk, ytringsfrihet og ytringsmulighet." som bl.a. ble en introduksjon for de nye studentene. I tilegg kom det nye interessert samt en del som ville høre Berit enda en gang!

Inge Ås orienterte om jubileumsturnéen.

Alle foto av Anne-Lene Viken som hadde tatt med seg døtrene Lilly-Jane og Anja-Elena

Tilhørere kom i alle aldre. En ny student på ca. 20 år sier "Jeg sitter bare og smiler jeg!".

Fotoutstillingen "Kvinner som har tenkt" hang inne i bokhandelen Studia som fikk beholde den ut uka. Bokhandelen Studia sørget også for salget av Ebba Haslunds bok og signering etter forelesningene. Stor takk til Helge og Eli for god hjelp!

Hjemmesiden: Norge rundt med Berit Ås - inge@iliana.no