NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss Lenker

Se oversikt over de viktigste artiklene:

Berit har bl.a. skrevet:
Dikt i utvalg
Trafikksikkerthet
Kvinnekultur
Hersketeknikker
Kjønn, språk og makt
Økonomi
Kvinner i alle land.
Håndbok i frigjøring.
Fredsarbeid
Etablering av kvinne-
universitetet
The feminist university
Hvis en ikke er forut sin tid,
så kommer den ikke.
Hvem er reklamen et
problem for?
9-punkts strategi for
mobilisering av kvinner for suksess.
Feminists Exploring New Paradigms In Life. Knowledge and Politics.
Kjønnsroller og ulykker
Likestilling, fred og utvikling
M.M

Foredragene
fra "Norge rundt med Berit Ås" turnéen vil etter hvert bli tilgjengelige.


"Kvinner i alle land - en håndbok i frigjøring" er rangert som nr. 9. i Dagbladets kåring av de viktigste sakprosa etter krigen. Den kommer i revidert utgivelse til høsten fra Ascehoug forlag.

Berit Ås' fem hersketeknikker
Tema: Psykososialt arbeidsmiljø      Utgave: 01/2008
http://arbeidsmiljo.pht.no/xp/pub/div/temaer/psykososialt_arbeidsmiljo/279974

Berit Ås, tidligere professor i sosialpsykologi, identifiserte allerede på slutten av 70-tallet fem kjente hersketeknikker. Teknikkene benyttes i politikken, i organisasjons- og arbeidslivet. For det meste av menn overfor kvinner.

Usynliggjøring:
Har du noen gang opplevd ikke å bli sett av møteleder når du ønsker å ta ordet, eller ikke blitt referert, at ingen kommenterer eller følger opp det du sier. Det er ubehagelig å snakke med personer som gir liten respons, de gjør oss usikre, vi vet ikke hvor vi har dem, vi vet ikke om vi når fram i det hele tatt. Det å overse, overhøre og "glemme" er en effektiv måte å hindre deltagelse på.

Latterliggjøring:
- Men det kan du da ikke mene, lille venn .., etterfulgt av en lettere oppgitt latter. - Ethvert fornuftig menneske vet jo at det der er feil .... Dermed er den debatten avsluttet. Dersom ingen sier vedkommende imot, gir vi signal om at vi godtar den slags opptreden.

Tilbakeholdelse av informasjon:
Viktige avgjørelser tas ofte i uformelle fora. Det kan være i en bar, i badstua eller kanskje på golfbanen. Da er det Kjappfotkameratene eller Gutteklubben Grei som tar styringa. Det er ikke alltid like enkelt for kvinner å få innpass. Eller du blir ikke invitert til møter som har betydning for arbeidet ditt. Det er en velegnet metode for å skape usikkerhet. Å holde tilbake informasjon er en effektiv måte å holde folk kunnskaps- og maktesløse på.

Dobbeltstraff:
Jobber du for mye, går det utover familien, jobber du for lite, går det utover jobben din. Tar du ut et år i svangerskapspermisjon, koster du firmaet penger, gjør du det ikke, tenker du kun på karrieren din og ikke på barnet og familien. Har du et rotete skrivebord, er du ikke i stand til å organisere arbeidet, har du et ryddig skrivebord derimot, har du for lite å gjøre. Samme hva du gjør, like galt er det.

Påføre skyld og skam:
Å påføre kvinner dårlig samvittighet og følelse av utilstrekkelighet er ikke vanskelig. Kvinner har gjerne dårlig samvittighet overfor familien hvor barna skal ha sitt i tillegg til mannen, den eldre generasjon, sjef, arbeidskolleger og venner. Fritiden skal organseres, slik at først og fremst mann og barn får tilfredsstilt sine behov. Kvinner som blir utsatt for fornedring og overgrep får ofte selv skylden for det som har skjedd: Hun ba jo nærmest om det ... Resultatet er at den som blir påført skyld, legger skylden på seg selv.

Journalist og forfatter av boken "Förbannad är jag ganska ofta" Ami Lönnroth
har skrevet artikkelen: "Hillary och härskarteknikerna." Läs hela artikeln: http://www.corren.se/archive/2008/3/19/jmyifkegqhnt9ny.xml

KVINNEKULTUR:
http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24075
http://virksommeord.uib.no/taler?id=116

Denne ulovlige angrepskrig er ikke vår krig:
http://virksommeord.uib.no/taler?id=1141
http://ingenkrig.no/