NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss LenkerSe: CV om Berit Ås

NRK Dagsrevyen
8. mars 2008


Hersketeknikkene er oversatt til minst 14 språk og distribuert til over 20 land. http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24068

Forgangskvinne:
Kvinner og fredsarbeid – Kvinneuniversitet og kvinnekultur - De 5 hersketeknikkene - Trafikksikkerhet og trygge gangveier - Rakel Carlson prisen - Røykeloven – Grunnlovsforslag om kvotering av kvinner i politikken - Trygg transport av atomavfall – Helsefarer ved bakgrunnstråling - Internasjonal politikk og bekjempelse av fattigdom -

Æresdoktor og priser: St. Olavs orden ridder av 1. klasse. Æresdoktorgrad Mount St. Vincent university, Kanada, ved København universitet og ved Universitetet i Uppsala. Internasjonal akademipris Amstedam universitet, Likestillingspris fra YL. Inger Prebensens danske kvinnepris. Pippiprisen, Fredrikstad bys hederspris. Årets feminist ved Feministakademiet på Åland.

Berit Ås var første kvinnelige partileder i Norge 1973 – Demokratiske sosialister ( AIK )

**************************************************************************

NRK Berit Ås er vår lørdagsgjest
http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/44051
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/125011

http://www.norgeslexi.com/paxlex/alfabetet/aa/aa01.html

NRK 2 6.april 2008: Jeg ville anlegge bart for å bli hørt
Berit Ås, 80-årig professor emerita i sosialpsykologi er hun klar for nye kamper for at kvinner skal ta igjen og få samme rettigheter som menn. Hele livet har hun brukt kultur og humor som arbeidsredskaper for å nå målene sine.
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/354607

SVENSK - svt.se
Berit Ås foreleser ved Uppsala universitet i SVT24

http://svt.se/play?a=1086245&from=tipsa

**************************************************************************

Klassekampen, fredag 9. juni, 2006 FAKTA
«Jeg skammer meg over å være norsk» Berit Ås, SV-veteran
SV stiller seg bak Bjarne Håkon Hanssens og UDIs harde linje mot sultestreikende afghanere. Partiveteran Berit Ås skammer seg inn i ryggmargen.
Av Anders Horn (tekst)
* Før valet i 2005 gjorde den daverande regjeringa ein avtale med den afghanske regjeringa om både frivillig og tvangsmessig retur av afghanske flyktningar.
* 26. april 2006: Utlendingsdirektoratet kunngjer returprogrammet for afghanske flyktningar som har hatt fått avslag på asylsøknad, og trugsmål om tvangsretur for dei som ikkje melder seg frivillig.
* 22. mai: Demonstrasjon i Oslo med fleire hundre deltakarar for å markera protesten mot tvangsretur.
* 6. mai: 21 flyktningar starta sveltestreik i Oslo. Krava frå dei sveltestreikande er at avtalen om tvangsretur til Afghanistan må trekkjast tilbake.
* 29. mai: 34 til slutta seg til sveltestreiken.
* 31. mai: 12 flyktningar startar sveltestreik i Bardu i Troms.
* 8. juni: Om lag 100 sveltestreikande i Oslo, i tillegg er det sett i verk sveltestreik i Tromsø, Trondheim og Rognan.
VANTRO: Berit Ås, SV
– Vi begynner nå utsendelsen av folk som hører hjemme i Kabul-området, sa SVs Heikki Holmås til Aftenposten onsdag kveld, etter partiets gruppemøte på Stortinget.
Dermed stiller den tidligere flyktningopposisjonen på Stortinget seg bak Bjarne Håkon Hanssens harde linje overfor sultestreikende afghanere. Hanssen har slått fast at ingen kan sulte seg til opphold i Norge, og at hjemsendelsen er trygg og garantert av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
– Det er politiet som skal effektuere det endelige avslaget. Formalitetene er unnagjort, og det juridiske grunnlaget er klart, sier Hanssen til NTB.
Klassekampen lyktes ikke å komme i kontakt med Holmås i går, og selv ikke stortingsgruppas leder Inge Ryan var villig til å redegjøre for hva slags vedtak SVs stortingsgruppe hadde fattet om saken.
– Snakk med Heikki, sa Ryan.
I går morges gjorde UDI det klart at de ikke vil bøye av for kravene:
– Vi lyttet, men gjorde det klart at disse sakene er behandlet i to instanser, og at vedtakene er endelig, sier fungerende UDI-direktør Ida Børresen til NTB.
– Nordmenn er late
Tidligere SV-leder Berit Ås er nettopp hjemkommet fra Sverige, et land som både tok imot norske flyktninger under annen verdenskrig og som, påpeker hun, tok finske flyktninger under sine vinger under Finlandskrigen.
– Jeg synes det er synd at den norske befolkning er så lat! Kan ikke 120 av oss ta én hver for et halvt eller et helt år? Det gjorde Sverige under finlandskrigen, og det kunne vi gjøre nå. Hvorfor stiller ingen opp og adopterer disse flyktningene, spør Ås.
Hun minnes også hvordan folk stilte opp for sultestreikende samer under Alta-kampen, da Aud Blegen Svinland stilte opp med næringsrik suppe til samene som aksjonerte.
– Sånne aksjoner ser vi heller ikke nå. Hvor er det blitt av den norske folkesjela?
– Nasjonalisme
Berit Ås har opparbeidet seg en god kjennskap til forholdene i Afghanistan, men innrømmer at i denne saken reagerer ryggmargen uavhengig av situasjonen i returlandet:
– Men situasjonen har blitt mye verre i det siste, og det er en skam at vi ikke beholder disse flyktningene i Norge i hvert fall inntil situasjonen er avklart.
– UD har utstedt reiseråd der de fraråder nordmenn å dra til Afghanistan?
– Og så skal de sende flyktninger dit? Har du hørt sånn nasjonalisme? I en sånn situasjon gidder jeg ikke å ta diskusjonen om de som har kommet oppfyller kravene for asyl eller ikke. Det er uansett ikke trygt for dem å vende tilbake.
– Hadde du trodd at SV i regjering ville støtte den politikken som nå føres overfor afghanerne?
– Nei, det hadde jeg ikke trodd. Men det er noen mekanismer som virker når du er en minoritet i en større gruppe, og i realpolitikken er det kjøttvekta som teller, ikke forpliktelsene fra Soria Moria-erklæringen. Jeg må si jeg skammer meg inn i ryggmargen over dette, sier Berit Ås.

Bladet "Forskning" nr 3-2003
Portrettet: Kvinne søker engasjement
Hun arrangerte sin første organiserte aksjon som femåring og introduserte hersketeknikkene som 50-åring. I vår fylte hun 75 år, og sover ikke ute på de kaldeste vinternettene lenger. Men stridsøksen har hun ikke tenkt å begrave ennå. Det er et par ting hun bare er nødt til å gjøre først.http://forskningsradet.ravn.no/bibliotek/forskning/200303/200303013.html