NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss Lenker

FOTO FRA TIDLIGERE ARRANGEMENTER:

5. april Løten
10. april Norli bokcafé
10. april festmiddag Norsk Kvinnesaksforening

13. april TURNÉÅPNING OSLO
13. april Oslo Se programmet
13. april Oslo Sangene vi sang!

17. april Litteraturhuset
30. april Nesna i Nordland
8. mai Lillehammer
9. juni Fredrikstad
25. aug. Bergen SV
26. aug. Univ. i Bergen
25. sept. Høyskolen i Drammen
2. mars. Kulturhuset i Karasjok


OM BØKENE

www.ordfront.se
www.pax.no
............................................
Disse er under planlegging:
Karasjok og Stavanger 2009.
........................................

Høgskolen i Nesna


Det kom ca. 65 personer til Jubileumsarrangementet i det store auditoriet på høyskolen i Nesna! Med ferge, buss og bil kom det bl.a. folk fra Steigen i nord til Mo i Rana, Mosjøen, Bardal, Hafffjelldal, Fipplingdal, Sandnessjøen, Dønna m.m. Flere hadde hørt Berit fra før og mange nye fikk hørt henne for første gang. Noen ungdomskoleelever var møtt fram og viste stor interesse. Festpyntet kom til og med en kvinne fra Susendalen på sin 60 års dag! Og jammen var det et bursdagsbarn til i gruppen.

Fotoutstillingen "33 kvinner som har tenkt" hang i auditorium 1. hvor jubileumsarr. fant sted.
Her finnes også en plakat med Anna Jacobsen fra Haffjelldal
- en viktig kvinne for det sørsamiske språket!

Dekan Renee åpnet og fortalte om sitt første møte med Kvinneuniversitetet i Norge gjennom en pamflett som hun fant på et universitet i USA.

Tidligere ordfører i Steigen og tidl. leder av Kvinneuniversitetet i Steigen Berit Woie Berg ( mangler bilde) holdt hilsningtalen til Berit. Hun kunne fortelle at det var Berit som hadde satt dem på idéen om å skape et Kvinneuniversitet i lille Steigen - et sted som selv ikke en gang hadde skole. Nå har Kvinneuniversitetet Nord fått midler til likestillingsarbeid i Nordland.
Så fulgte hilsen fra Liv Haukenes ( mangler bilde) fra Nordland SV om hvor viktig det var med forbilder som Berit.
Hilsnen fra krisesenteret i Mosjøen inneholdt sterke historier om hvordan de var blitt latterliggjort av mannlige politikere som hadde hevdet at de slettes ikke trengte et krisesenter i Mosjøen. Ettertiden har vist hvor feil de tok..

Arna Meisfjord - tidligere rektor ved høyskolen og den store årsaken til at nybygget ble virkelighet - snakket om viktigheten av kvinner som Berit. Hun overrekket dessuten ei lita tine som hadde ventet på Berit i 14. år i et skap i Leirfjord - som takk for hennes innsats mot EF - som det da het. Nå ble den fyllt av penger til turnéen fra de frammøtte og endelig var den framme der den skulle være!

Arr. av "Norge rundt med Beirt Ås" turnéen, Inge Ås fortalte hvorfor nettopp Nesna ble valgt som jubileumssted i Nordland. Berits bror Knut Skarpås var distriktslege for Dønna og Herøy og fikk et småbruk på Slapøy som Berits familie har brukt gjevnlig i 30 og 20 år.
Berit fant sitt senere sitt eget sted på Lille Vannve og Inge bygger BUøyen kursgård på Buøya utenfor Austbø. Begge bruker mye tid på Helgeland. Arna Meisfjord er en annen god grunn til å komme til Nesna. Henne har begge gleden av å kjenne fra hver sin kant.

Vi fikk også en opplesning av første kappittel i "Ild fra Asker" av dramaeleven, Helene Berg Sørensen.

Biblioteket hadde dessuten funnet fram og viste et lite utvalg av Berits artikkler.

"Sov Dukke Lise" med Berits tekst og "De gamle damer fra balletten" også med Berits melodi - ble behørig sunget med pianoakkompanjement ved Olga Langset - ute i hallen.

Hjemmesiden: Norge rundt med Berit Ås - inge@iliana.no