NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss Lenker

For english see "Kontakt oss"
Se foto fra gjennomførte arr.


HER KAN DU OGSÅ
SE OG HØRE HENNE!


STORT ARR:
8. mai Lillehammer
9. juni Fredrikstad
Programet til nå:


www.ordfront.se
http://www.pax.no
............................................
Disse er under planlegging:
Bergen aug., Molde sept.
Trondheim okt., Namsos 8. mars. Stavanger feb., Kirkenes april, Tromsø april. Avsluttning
på Løten 10. april
........................................
HER KAN DU OGSÅ
LESE OM HENNE
:
2. april: Allers
7. april: KK, Kvinner og Klær
10 april: Vårt Land
10 april: Dagbladet
10. april: Fredrikstad Blad

CV for Berit Ås mars 2008

Berit Ås, Født 10.04.1928 i Glemmen kommune – nå innlemmet i Fredrikstad

Utdannelse:
Student ved Universitetet i Oslo fra 1947
Spesialutdannelse i sosialpsykologi ved University of Michigan 1958-1959

Yrkesaktivitet:
Lærer ved Eiksmarka folkeskole 1953 – 1954
Arbeidspsykolog ved Oslo Arbeidskontor 1954 – 1957
Forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning 1957 – 1960
Arbeidet med eget forskningsprosjekt om ulykker finansiert av NAVF 1960
Spesialoppdrag NAVF om forbrukerforskning 1963 – 1966
Oppdrag med trafikksikkerhetsundersøkelse 1967
Visiting full professor ved Universitetet of Missouri, Columbia US 1967 – 1968
Forsker ved Transportøkonomiske institutt 1968 – 1969
Universitetslektor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 1969 – 1972
Dosentstipendiat ved Universitetet i Oslo 1972 – 1975
1. amanuensis i sosialpsykologi 1979 –
Gjesteprofessor Mount Saint Vincent University, Halifax, CA 1983
Foreleser ved Kvinneuniversitetet på Løten 1985
Fast timelærer ved Kvinneuniversitetet 1988
Gjesteprofessor ved Uppsala Universitet 1989
Professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 1993
Gjesteprofessor ved Sant. Marys University, Halifax, Kanada 1997 ( våren )
Gjesteprofessor ved St. Scolastica College, Manila, Filippinene 1999
Faglig planleggingsvirksomhet for
Arbeidende fakultetsmedlem International Feminist University( IFUN) 2001 - 2006
Foreleser ved universitetet i: Stockholm, Umeå, Groeningen, Helsingfors, Amsterdam, Brasilia m.fl.

Verv/stilling:
Medlem i Styret for Asker Arbeiderparti 1972 – 1973
Forkvinne for Demokratiske Sosialister ( DS-AIK) 1973 – 1975
Medlem i Sosialistisk Valgforbunds hovedstyre 1973 – 1975
Leder for Sosialistisk Venstreparti 1975 – 1976
Nestleder for Sosialistisk Venstreparti 1976 – 1979
Kvinnepolitisk leder i SV 1989 – 1991
Medlem av SVs hovedstyre 1989 – 1991
Medlem av styret i Asker SV 1994 – 1995
Leder av kvinnepolitisk utvalg, Akershus SV 1997 – 1999
Medlem av kvinnepolitisk utvalg, Akershus SV 1999 – 2003

Medlem av:
Det norske Arbeiderpartiet 1966 – 1972 ( Suspendert under APs nominasjonsperiode )
Det norske Arbeiderpartiet 02.1973 –03.1973 ( Suspensjonen opphevet i februar )
Egen utmelding av DNA i mars 1973
Demokratiske Sosialister (AIK) Våren 1973
Sosialistisk Venstreparti 03.1975 ( Fortsatt medlem i 2008 )

Kommunestyre/formanskap:
Medlem av formannskap i Asker 1967 – 1971
Varaordfører i kommunestyre i Asker 1971 – 1975 ( til 1973 pga Stortingsrepr. verv)
Medlem av kommunestyret i Asker 1991 – 1995

Offentlige verv på lokalt plan:
Medlem av sosialstyret i Asker 1963 – 1967
Medlem av daginstitusjonsutvalget i Asker 1967 – 1971
Medlem av bygningsrådet i Asker 1967 – 1971
Medlem av bygningsrådet i Asker 1991 – 1995
Varamedlem i teknisk komite i Asker 1999 – 2003

Offentlige verv i domstolene:
Medlem av Borgarting Lagmansrett i en årrekke!

Offentlig verv på nasjonalt plan:
Medlem av utvalget av 1965 for forskning i røykevaner 1965 – 1973
Medlem av Statens tobakkskaderåd 1971 – 1981
Medlem av Markedsrådet 1973 – 1975
Medlem av Statens trafikksikkerhetsutvalg 1977 – 1979
Varamedlem av styret for Arbeidsforskningsinstituttet 1987 – 1990
Medlem av styret for Program for sosialt arbeid (PSA) 1995 – 1999

Andre administrative verv:
Leder for styret for stiftelsen av Kvinneuniversitetet 1983 – 1989
Leder for styret for stiftelsen av Kvinneuniversitetet 1992 – 1994
Nestleder for styret for stiftelsen av Kvinneuniversitetet 1995 – 1996
Leder for interimstyret i organisasjonen Frøyas Hus 1997 – fremdeles

Verv i frivillige organisasjoner og foreninger:
Leder for Kvinnenes internasjonale fredsaksjon 1960 – 1966
Forkvinne for Oslo-avdelingen av
Norske kvinnelige akademikeres landsforbund 1961 – 1963
Leder for Kvinneaksjonen mot norsk medlemskap i EEC 1972
Leder for Kvinnepolitisk Aksjon foran stortingsvalget 1977
President for den norske avdeling av International Federation of
University Women (Norske kvinnelige Akademikeres landsforbund) 1982 – 1984
Varamedlem i styret for Akershus Nei til EU 1997 – 2006
Medlem i landsstyret for den norske seksjon av International
league for Peace and Freedom (WILPF) 1998 – 2004

Medaljer, utmerkelser m.m.:
Bernarjdin Tel Zeldam-prisen fra Universitetet i Amsterdam 1988
Ingrid Pedersens pris fra Dansk Kvinnesamfund
for kvindesaglig innsats 1971
Æresprofessor ved Mount Saint Vincent University 1991
Æresprofessor ved København Universitet 1991
Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1997
Æresprofessor ved Uppsala Universitet 2001

Hjemmesiden: Norge rundt med Berit Ås - inge@iliana.no