NORGE RUNDT MED

BERIT ÅS

10. april 2008 - 10. april 2009

Hjem Om Berit Ås Norge rundt turneen Artikler Kontakt oss Lenker

For english see "Kontakt oss"
Se foto fra gjennomførte arr.


HER KAN DU OGSÅ
SE OG HØRE HENNE!


NESTE STORE ARR:
8. mai Lillehammer
9. juni Fredrikstad
Programet til nå:


www.ordfront.se
http://www.pax.no
............................................
Disse er under planlegging:
Bergen aug., Molde sept.
Trondheim okt., Namsos 8. mars. Stavanger feb., Kirkenes april, Tromsø april. Avsluttning
på Løten 10. april
........................................
HER KAN DU OGSÅ
LESE OM HENNE
:
2. april: Allers
7. april: KK, Kvinner og Klær
10 april: Vårt Land
10 april: Dagbladet
10. april: Fredrikstad Blad

Viktige artikler:

”Ulykkesfugler og trygge barn”
I Tidsskrift for sammfunnsforskning.(1962)

:”A study of personality factors and experience in traffic as determinants of driving skills.
A first report in the problem are, the experimental procedures and the findings.
Center for reseach on Social Behavior. University of Missouri.Columbia.1966

:“Trafikkopplæring – trafikksikkerhet. En kritisk trafikkteoretisk analyse.”
TØI. Oslo1968

:“Aksjonsforsker og politiker – noen refleksjoner, en klargjøring og et eksempel.”
I: Aksjonsforskning i teori og praksis. Oslo.1973

:”On female culture .An attempt to formulate a theory of women ´s solidarity and action.”
I: Acta Sociologica , Kjøbenhavn 1975

: ”De fem hersketeknikker – om ufarliggjøring av undertrykkerens våpen “
I Årbog for kvinderet. Kvinderetlig Skriftserie. Kjøbenhavn. 1979

:”In fluencing Social Climate with regard to Smoking ”
I: The Smoking Epidemic; a matter of Worldwide Concern. Stockholm 1979.

:“Kvinner I alle land. Håndbok I frigjøring” Oslo.1981.Dansk utg.1982.Svenskutg.1983

:” A Five – Dimensional Model for Change: Contradictions and Feminist Consciousness”
I Women´ s Studies International Quarterly. Oxford 1981

: “A Materialistic View of Men ´s and Women´ s Attitudes Toward War.”
I Women´s Studies International Quarterly. Oxford 1982

:“Managing visions from invisibility to visibility. Women ´s Impact on the nineties”
Amsterdam ved prismottagelse .Grote Kirk. 1989

:” Kjønn, språk og makt – når menn og kvinner taler og forstår verden forskjellig” Oslo.1996

:”A Feminist University in Norway”
I STORMING THE TOWER ,WOMEN IN THE ACADEMIC WORLD.( Ed Suzanne Stiver Lie et al.) London, New York 1990.

:” Likestilling, fred og utvikling: Bejingkonferansen i 1995 i et historisk perspektiv”
I Mennesker og rettighter.nr.2. Oslo 1994

I tillegg , og etter 1995 ca 100 artikler om ovennevnte emner, lederskap, organisasjons- eksperiment , radioaktiv forurensing, miljø – og kvinnepolitikk samt internasjonale politiske freds- og helseproblemer.

Berit Ås. Mars 2008.

Hjemmesiden: Norge rundt med Berit Ås - inge@iliana.no